سومین عضو علی البدل شورای اسلامی شهر بندرامام خمینی(ره) نیز به صحن شورا رسید!

بندر امام خمینی(ره) با سومین عضو علی البدل شورای اسلامی شهر بندرامام و تکمیل هفت نفر اعضای شورای شهر در آخرین سال شورای دوره ششم را به پایان خواهد رساند .

به گزارش خبرخورموسی ؛ یکی از اعضای شورای اسلامی شهر بندرامام خمینی(ره) از برگزاری مراسم تحلیف سومین عضو علی البدل شورای ششم شهر بندرامام در اوایل هفته آتی خبرداد تا همچنان شهرداری و شورای شهر بندرامام با اتفاقات غیرمترقبه به کار خود ادامه دهد.

در دوره ششم شورای اسلامی شهر بندرامام خمینی(ره) پس از فوت ناگهانی مرحوم قاسم رضاییان ، سیدامین موسوی به جای وی تحلیف شد و سپس مصطفی سکرانی جایگزین احمد مقدم شد و اکنون خبر از رفتن سیدامین موسوی و آمدن حسین عساکره به گوش می رسد.

هرچند رفتارهای تاسف بار گنگستری از آدم ربایی تا ارتشاء و .. با واکنش برخوردی بسیار خوب و شجاعانه نهادهای امنیتی _ انتظامی  و دادگستری و دادستانی بندرامام همراه بوده اماحاشیه های بوجود آمده به شدت باعث عقب ماندن شهر بندرامام خمینی(ره) در این سه سال شده است.

با آمدن حسین عساکره و تکمیل صحن شورا با هفت عضو باید دید آیا شورای فعلی که جوانترین دوره در تمام ادوار بوده می تواند چالش های بزرگی را که شهرداری بندرامام خمینی(ره) با آن روبروست با تلاش و کوشش سر و سامان بدهد یا همچنان باید منتظر حضور دیگر علی البدل ها در صحن شورا باشیم.

انتهای پیام/م

http://khormusa.ir/1444کپی شد! https://khabarkhoormousa.ir/1444/سومین-عضو-علی-البدل-شورای-اسلامی-شهر-بن/کپی شد!