آیا پس از یک دوره 25 اسله صورت می پذیرد ؛

تودیع و معارفه امام جمعه جدید بندر امام خمینی ره

به گزارش هفته نامه الکترونیکی خورموسی ؛ طبق شنیده ها به زودی حجت الاسلام سلامت نژاد به عنوان امام جمعه حدید بندر امام خمینی معارفه خواهد شد . 

به گزارش هقته نامه الکترونیکی خورموسی ؛ طبق شنیده ها به زودی حجت الاسلام سلامت نژاد به عنوان امام جمعه جدید بندر امام خمینی معارفه خواهد شد .

http://khormusa.ir/288کپی شد! https://khabarkhoormousa.ir/288/تودیع-و-معارفه-امام-جمعه-جدید-بندر-امام/کپی شد!