چه اتفاق دیگری باید رخ دهد تا وزارت ورزش و جوانان به وضعیت فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی رسیدگی کند؟

عبداله میرشاملو مدیرمسئول هفته نامه الکترونیکی خورموسی در یادداشتی نوشت : ابهامات و سوالات فراوانی که ورزشکاران رشته موتورسواری و اتومبیلرانی در دوران مدیریت ناظمی بر این فدراسیون دارند علی رغم اینکه بارها به صورت های مختلف و حتی به رسانه ملی هم کشیده شده ، بازهم بی جواب مانده است .

عبداله میرشاملو مدیرمسئول هفته نامه الکترونیکی خورموسی در یادداشتی نوشت : ابهامات و سوالات فراوانی که ورزشکاران رشته موتورسواری و اتومبیلرانی در دوران مدیریت ناظمی بر این فدراسیون دارند علی رغم اینکه بارها به صورت های مختلف و حتی به رسانه ملی هم کشیده شده ، بازهم بی جواب مانده است .

رشته موتورسواری و اتومبیلرانی به عنوان یک ورزش بسیار پرمخاطب که می تواند در جذب جوانان و نوجوانان و نیز پرکردن اوغات فراغت آنها با توجه به کمیته های فراوانی که در آن پیش بینی شده نقش مهمی ایفا کند ، این روزها حال و روز خوبی ندارد ، به شکلی که عمده ورزشکاران حرفه ای و پیشکسوتان این رشته به حاشیه رانده شده اند و ادامه آن قطع یقین برای آینده این رشته بسیار خطرناک است .

تعویض چند دبیر ونایب رییس و مسئول کمیته ها طی یکسال اخیر ، مشخص نشدن وضعیت موتورهای وارداتی طی بارها نامه نگاری و درخواست های ورزشکاران ، بالابردن هزینه ورودی حضور ورزشکاران در مسابقات کشوری و حضور بسیار کمرنگ آنها در حد سه یا چهارنفر ، نبودن برنامه مشخصی برای توسعه این ورزش در استان ها وشهرستان ها و الی آخر مشکلاتی از این دست را که می توان با یک جستجوی اینترنتی متوجه شد در دوران مدیریت ناظمی بر این فدراسیون بوده است .

انباشت مشکلات و معضلات علاوه بر تقویت دلالان و سودجویان ، حتما به انزوای این رشته ورزشی بین جوانان و راه افتادن کانون های خیابانی برای تخلیه انرژی آنان می انجامد که در دوران جنگ نرم حتما زنگ خطری خواهد بود و اگر آمارهای تصادفات منجر به فوت و یا مصدومیت شدید به خاطر حرکات نمایشی جوانان با خودرو یا موتور را بررسی کنید به این نکته می توان بیشتر پی برد .

اگر این روال ادامه یابد و فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی به جای رشد و توسعه خصوصا بعد همگانی این رشته به سمت حاشیه ها و طرد جوانان و خصوصا ورزشکاران حرفه ای از آن سوق داده شود ، نوید این زنگ خطر به صورت های دیگر نیز به گوش خواهد رسید .

حال باید از مسئولین وزارت ورزش و جوانان پرسید ؛ چه اتفاق دیگری باید رخ دهد تا وزارت ورزش و جوانان به وضعیت فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی رسیدگی کند؟

امیدواریم وزارت ورزش و جوانان به صورت جدی تر به مساله مدیریت ناظمی بر این فدراسیون ورود کند و اگر ایشان توانایی ریاست آن را ندارد ، نسبت به جایگزینی فردی قابل و لایق اقدام نماید .

http://khormusa.ir/311کپی شد! https://khabarkhoormousa.ir/311/چه-اتفاق-دیگری-باید-رخ-دهد-تا-وزارت-ورزش/کپی شد!