اخلاق اجتماعی، پیش شرط مهم دستیابی به امنیت اجتماعی

اخلاق ، از ضروري ترین نیازهاي جامعه انسانی است و بسیاري از مشکلات فردي و اجتماعی ریشه اخلاقی دارد؛ به همین دلیل اصلاح اخلاق زیربناي اصلاح جامعه بوده و امنیت و آرامش فردی و اجتماعی را تامین و تثبیت می کند.

 

به گزارش هفته نامه الکترونیکی خورموسی به نقل از سرویس اجتماعی پایگاه خبری پلیس ؛ سرتیپ دوم پاسدار هوشنگ حسینی فرمانده انتظامی استان اردبیل در یادداشتی نوشت :

اخلاق اجتماعی؛ مجموعه ای از عقاید، ارزش ها و هنجارهایی است که نسبت به فرد، اموری بیرونی و مستقل تلقی می شوند که در جریان جامعه پذیری برای او درونی می گردند و به صورت جزئی از شخصیت او در می آیند و در نهایت رفتار فرد را در جامعه تعیین می کنند و حوزه هایی از فرهنگ عمومی یک جامعه را تشکیل و شامل عقاید، ارزش ها و هنجارهای اجتماعی هستند.

توجه به اخلاق نه تنها با مسائل اعتقادی و باورهای ارزشی و دستورهای دینی مرتبط است، بلکه تکلیفی شرعی و اعتقادی و الهی بوده و بستر ساز توسعه امنیت و آرامش فردی و اجتماعی و تضمینی برای شور و نشاط جامعه است.

در خصوص ارتباط اخلاق با امنیت اجتماعی، هم رفتار فضیلت گونه و هم رفتار مشارکت گرایانه اخلاق که در قالب اخلاق شهروندی مطرح می شوند؛ دارای نقش است.

شرم و حیا به عنوان یک مفهوم اخلاقی و احساس گناه به عنوان یک مفهوم مذهبی-اخلاقی در قالب رفتارهای فضیلت گرایانه اخلاقی در کاهش جرم و جنایت و به نوعی ارتقاء سطح امنیت عمومی نقش دارد.

امنیت عمومی

مفهوم امنیت اجتماعی در وهله اول به معنای احساس آرامش و اطمینان خاطر و فقدان دلهره، تشویش، اضطراب و ترس می باشد که به نوعی به معنای امنیت هستی شناسانه گروه ها و جوامع است و در وهله دوم شامل قابلیت حفظ و پاسداشت جوامع و گروه ها از الگوهای سنتی زبان، فرهنگ، مذهب، هویت و عرف خود می شود که در این نوع، کارکرد خود جوامع وگروه ها و تعهد خود اعضا در آن بسیار نقش دارد.

امنیت عمومی که در سطوح امنیت مابین امنیت فردی و امنیت حکومت قرار گرفته است ناظر بر وضعیت امنیت جامعه از منظر سرقت، دزدی، جرم و جنایت است و به معنای مبارزه و مقابله با مظاهر جرم و جنایت همچون سرقت، قتل، کلاهبرداری و… و پیشگیری از همچنین احساس امنیت که به معنای احساس آرامش و اطمینان خاطر و فقدان دلهره، تشویش، اضطراب و ترس از وضعیت جرم و جنایت در جامعه است در سطح امنیت عمومی مطرح می شود.

اخلاق و امنیت اجتماعی

در سطح و اولویت اول امنیت اجتماعی، می توان از امنیت فردی و گروهی و اجتماعی سخن گفت. یکی از عواملی اساسی که تامین کننده امنیت در ابعاد مختلف می باشد؛ پایبندی به اصول اخلاقی است.

تمام افراد در نظام شهروندی دارای حقوق و احترام و مسئولیت متقابل نسبت به یکدیگر هستند که رعایت آن یک التزام و عامل حفظ منزلت آنان است.

شرم و حیا به عنوان یک مفهوم اخلاقی و احساس گناه به عنوان یک مفهوم مذهبی-اخلاقی در کاهش جرم و جنایت و به نوعی ارتقاء سطح امنیت عمومی نقش دارد.

درونی کردن هنجارهای اخلاقی ممکن است هم به احساس اخلاقی شرم و هم به احساس اخلاقی گناه منتهی شود و هر دو احساس اخلاقی طبق فرض، افراد را از انجام بزهکاری باز می دارد، بدین شکل که هر گاه عاملان، هنجارهای درونی شده خود را نقض می کنند، متحمل خطر احساس گناه یا احساس شرم می شوند.

آسیب شناسی امنیت اجتماعی و عمومی از منظر اخلاق

آسیب امنیت عمومی از منظر اخلاق زمانی حادث می شود که مجرم و بزهکار با توجیه اخلاقی و منطقی عمل خلاف، وجدان خود را به منظور دوری از احساس شرم راضی کند.

همانطور که گفته شد در تحقق حس شرم، خود فرد است که با آگاهی از چنین وضعیتی به داوری در رابطه با خویش پرداخته، به طرد یا قبول رفتار خویش اقدام می کند. پس اگر کسی، با استدلال و منطق خود را راضی به عمل خلاف کرده و در نهایت احساس شرم نداشته باشد، با مهیا بودن سایر شرایط، مرتکب جرم و جنایت می شود.

بنابراین اگر در یک جامعه تعداد بسیار زیادی از بزهکاران مرتکب جرم و جنایتی شوند و در این خصوص احساس شرم نکرده و به نوعی وجدان خود را راضی نگه دارند، از منظر اخلاقی، وضعیت امنیت عمومی جامعه دچار آسیب شده است.

در واقع امنیت اجتماعی زمانی از منظر اخلاق، آسیب می بیند که رفتار فضیلت گونه در بین اعضای جامعه و شهروندان وجود نداشته باشد به نحوی که بی اخلاقی در رفتارهای ضد اخلاقی چون عدم تحمل و مدارا با خرده فرهنگ ها، عدم پذیرش سبک های مختلف زندگی و یا حتی عدم احترام به حقوق اقلیت ها خود را نشان می دهد.

آسیب دیگر امنیت اجتماعی از منظر اخلاق به نبود بعد رفتار مشارکت گرایانه شهروندان بر می گردد؛ به این معنی که شهروندان جامعه احساس تعهد و مسئولیت به آنچه هویت آنها را تهدید می کند، ندارند.

عدم تعهد اعضا و کناره گیری از نقش فعال به منظور حفظ رسوم، آداب و پاسداشت از هویت نیز می تواند به عنوان آسیب امنیت اجتماعی از منظر اخلاق تلقی شود.

رفتار فضیلت آمیز اخلاقی امروزه مبتنی بر رعایت حقوق طرف ارتباط است؛ بر این بنیاد رفتارهایی که موجب تضییع حقوق طرف ارتباط شوند غیر اخلاقی و باعث وارد امدن خدشه به امنیت و آرامش می شود.

باید به این نکته مهم در تحقق امنیت و آرامش توجه داشت که فرد اخلاقی در تعقیب منافع خود، آسیبی به جامعه وارد نمی سازد و خط قرمز منفعت طلبی ها و خودخواهی هایش خسران سایر افراد و جامعه است.

علاوه بر مؤلفه فضیلت بودن مفهوم اخلاق، مؤلفه دیگری که خیلی اهمیت دارد مشارکت اجتماعی است که کنش اجتماعی داوطلبانه معطوف به منافع متقابل یا خیر جمعی را شامل می شود. این مفهوم بعدی جدید از اخلاق شهروندی نیز محسوب می شود که توجه به خیر جمعی تاثیرگذار در امنیت و آرامش بوده و و بستر ساز توسعه نشاط اجتماعی است.

در خاتمه باید گفت: اخلاق از ضروری ترین نیازهای جامعه انسانی است و بسیاری از مشکلات فردی و اجتماعی ریشه اخلاقی دارد؛ به همین دلیل اصلاح اخلاق، زیربنای اصلاح جامعه بوده و امنیت و آرامش فردی و اجتماعی را تامین و تثبیت می کند.

انتهای پیام/م

http://khormusa.ir/383کپی شد! https://khabarkhoormousa.ir/383/اخلاق-اجتماعی،-پیش-شرط-مهم-دستیابی-به-ا/کپی شد!