نوجوانان بندرامام خمینی(ره) همراه با ابوذر روحی به فرمانده سلام دادند +گزارش تصویری

شب ۱۳ آبان امسال ، پارک شهر بندرامام خمینی(ره) میزبان نوجوان و جوانانی بود که با عشق ، همراه با حاج ابوذر روحی سلام فرمانده را خواندند .

به گزارش هفته نامه خورموسی ، شب ۱۳ آبان امسال ، پارک شهر بندرامام خمینی(ره) میزبان نوجوان و جوانانی بود که با عشق ، همراه با حاج ابوذر روحی سلام فرمانده را خواندند .

این مراسم با حضور کودکان و نوجوانان بندرامام خمینی(ره) برگزار گردید و این بار رنگ سلام فرمانده با همدردی برای کودکان و نوجوانان غزه همراه بود .

 

 

انتهای پیام/م

http://khormusa.ir/659کپی شد! https://khabarkhoormousa.ir/659/نوجوانان-بندرامام-خمینیره-همراه-با-اب/کپی شد!