ابوطالب گرایلو خوراک خبرخوان خوراک اتم

مدیران دو منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی؛

  ابوطالب گرایلو مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان و منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی(ره) و پیام برزگر مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرامام...