استانداری خوزستان خوراک خبرخوان خوراک اتم

اصغر روحی رییس شورای اسلامی شهر بندرامام خمینی(ره) در خصوص توقف پروژه پل روگذر ، بدقولی پتروشیمی بندرامام را دلیل توقف آن دانست و درباره...