درمانگاه تامین اجتماعی خوراک خبرخوان خوراک اتم

قریب به دوماه از تحویل دستگاه پیشرفته رادیوگرافی دیجیتال به درمانگاه تخصصی تامین اجتماعی شهدا بندرامام خمینی(ره) می گذرد و مجوز نصب آن از طرف...
رییس کمیسیون بهداشت و درمان ، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر بندرامام گفت: به جای آنکه درمانگاه را تجهیز کنند در صدد...