دکتر عبدی زاده خوراک خبرخوان خوراک اتم

قریب به دوماه از تحویل دستگاه پیشرفته رادیوگرافی دیجیتال به درمانگاه تخصصی تامین اجتماعی شهدا بندرامام خمینی(ره) می گذرد و مجوز نصب آن از طرف...