سازمان منطقه ویژه پتروشیمی خوراک خبرخوان خوراک اتم

طی آئینی با حضور معاون وزیر نفت و مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرامام خمینی(ره) ، 8 قرارداد و تفاهمنامه سرمایه گذاری به ارزش...

مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی؛

دکتر پیام برزگر مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرامام خمینی(ره) در برنامه پخش مستقیم تلویزیونی از فراهم بودن زیرساخت های جهش تولید با مشارکت...
مرحله مقدماتی دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه کارکنان و همسران و فرزندان ، در سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرامام خمینی(ره) و همزمان با...