سپاه پاسداران، خوراک خبرخوان خوراک اتم

رییس شورای اسلامی و شهردار بندرامام خمینی؛

رییس شورای اسلامی و شهردار بندرامام خمینی(ره) در پیام های جداگانه ، حمله به سفارت ایران در دمشق را محکوم و شهادت سرداران سپاه را...