شهرستان شدن بندر امام خمینی خوراک خبرخوان خوراک اتم

 بهانه جدید حبیب آقاجری برای شهرستان نشدن بندرامام خمینی ره 

روز جمعه قبل ، حبیب آقاجری نماینده ماهشهر و بندرامام و امیدیه و هندیجان در مجلس شورای اسلامی ، بعد گذشت دوسال از وعده شهرستان...

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در جریان سفر به بندرامام خمینی(ره) عنوان کرد:

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در حاشیه بازدیدش از پروژه‌های سرمایه‌گذاری و عمرانی مجتمع بندری امام خمینی(ره) اظهار داشت...