فرید قنواتی خوراک خبرخوان خوراک اتم

رییس کمیسیون بهداشت و درمان ، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر بندرامام گفت: به جای آنکه درمانگاه را تجهیز کنند در صدد...