منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی خوراک خبرخوان خوراک اتم

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی [بندرامام خمینی(ره)] در گزارش تصویری ارسالی پیرامون عملیات ۳۶ ساعته بهسازی جاده ارتباطی ماهشهر به بندرامام خمینی(ره) توضیحاتی...

مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی؛

دکتر پیام برزگر مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرامام خمینی(ره) در برنامه پخش مستقیم تلویزیونی از فراهم بودن زیرساخت های جهش تولید با مشارکت...