نیروی انتظامی بندر امام خمینی خوراک خبرخوان خوراک اتم

سرهنگ جوانمرد فرمانده انتظامی شهرستان ماهشهر:

فرمانده انتظامی ماهشهر از دستگيری عامل ايجاد مزاحمت برای بانوان  در بازار مرکزی بندرامام خمينی(ره) و همچنین از به دام افتادن دوسارق کابل های برق...