پل روگذر خوراک خبرخوان خوراک اتم

اصغر روحی رییس شورای اسلامی شهر بندرامام خمینی(ره) در خصوص توقف پروژه پل روگذر ، بدقولی پتروشیمی بندرامام را دلیل توقف آن دانست و درباره...

در بازدید روسای کمیسیون عمران و اجتماعی شورای شهر بندرامام خمینی از پروژه پل روگذر :

تعویق پروژه پل روگذر بین بازار شهید صدوقی و کوی ۷۰۰ دستگاه بندرامام خمینی مشکلات ونگرانی های زیادی برای مردم بندرامام بوجود آورده است .