بندرامام خوراک خبرخوان خوراک اتم

اعضای شورای شهر بندرامام در بازدید شبانه از آخرین وضعیت جاده کمربندی گفتند:

جاده کمربندی بندرامام خمینی هنوز مشکلات زیادی دارد که می بایست سازمان بنادر و دریانوردی نسبت به رفع آنها اقدام کند ولی متاسفانه اقدامی صورت...