بندرماهشهر خوراک خبرخوان خوراک اتم

مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی؛

دکتر پیام برزگر مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرامام خمینی(ره) در برنامه پخش مستقیم تلویزیونی از فراهم بودن زیرساخت های جهش تولید با مشارکت...