مر خبیثان را نسازد طیبات!

در چند روز گذشته برخی از دوستان از هلهله هرزگان ززا و برخی گرتکان و کوران بی صفت مجازی علیه این سوگ ملی و شخص رئیس جمهوری فقید دلگیر شده اند حتی صفحه کم جان من در اینستاگرام نیز در سه روز گذشته از استیکر خنده و جملات پرطعنه بی نصیب نماند.

به گزارش پایگاه خبری خبرخورموسی ، علی خسروی در یادداشتی نوشت : در چند روز گذشته برخی از دوستان از هلهله هرزگان ززا و برخی گرتکان و کوران بی صفت مجازی علیه این سوگ ملی و شخص رئیس جمهوری فقید دلگیر شده اند حتی صفحه کم جان من در اینستاگرام نیز در سه روز گذشته از استیکر خنده و جملات پرطعنه بی نصیب نماند.

پاسخ این چند بیت از جلال الدین بلخی است:

آن یکی افتاد بیهوش و خمید

چونکه در بازار عطاران رسید

گفت باخود هستش اندر مغز و رگ

توی بر تو، بوی آن سرگین سگ

هم از آن سرگین سگ داروی اوست

که همی او را بدان معتاد و خوست

مر خبیثان را نسازد طیبات

درخور و لایق نباشد ای ثقات

حقیقت این است که مغزها نیز مانند معدهها گرسنه میشوند و مانند معده ها محتاج تغذیه اند و هر دو با تغذیه ناسالم مبتلا به سوء هاضمه میشوند.

سلامتی روان و فکر و اندیشه مشابه سلامتی جان ارتباط مستقیم با تغذیه سالم یا تغذیه ناسالم .دارد مغز و شکم با خوراک ،خوب شادابی میکند و با خوراک بد رنجوری ، هر چند بر مخالفان و معاندان باید شما و شفقت خواست و طبیبانه بر آنان رحمت آورد، اما امروزه رنجوری مهجورانه غالب آنها، از دشمنان بیرونی تا همین هتاکان کف مجازی محصول غیظ انباشته برآمده از رژیم غذائی ناسالم ذهنی و تغذیه از دیتاهای سیاه و تناول خوراکهای آلوده و حتی کثیف است.

در سبد تغذیه مغزی این ،جماعت خورشتهائی است که دوست دارند بخورند نه خورشتهائی که مناسبشان است که بخورند.

بدین منوال ، سیاه اندیشی ایشان محصول اعتیاد به سیاه خواری و بلع ناصواب مغزی شان است.

به قول کاظم بهمنی

دل به مفهوم سیاهی کم کم عادت میکند

چشم وقتی میشود با مبتذلها همنشین

 

انتهای پیام/م

http://khormusa.ir/1416کپی شد! https://khabarkhoormousa.ir/1416/مر-خبیثان-را-نسازد-طیبات/کپی شد!